O Akademii

Centrum Terapii Poznawczej i Schematu INTEREGO jest ośrodkiem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Oznacza to, że czteroletnie szkolenie w  zakresie terapii poznawczo behawioralnej (CBT)  jakie proponujemy pod  nazwą Akademia Psychoterapii INTEREGO spełnia wszystkie standardy szkolenia atestowanego przez PTTPB.

European Association for Behavioural and Cognitive Therapies

zespół akademii interego

Nasz zespół

Zespół wykładowców Akademii stanowią w większości certyfikowani terapeuci poznawczo behawioralni oraz superwizorzy- dydaktycy PTTPB, którzy  są czynnymi i doświadczonymi praktykami i specjalistami w swoich dziedzinach . Wielu z nich od lat prowadzi warsztaty i szkolenia z dziedziny psychoterapii.

WIĘCEJ

Nasza misja

Misją Akademii Psychoterapii INTEREGO jest kształcenie psychoterapeutów sprawnie posługujących się poznawczo behawioralną metodologią pracy , świadomie i profesjonalnie  budujących opartą na szacunku i zaufaniu poprawną etycznie relację z pacjentami oraz wrażliwych na własny rozwój i pogłębianie samoświadomości.
Edukację w Akademii opieramy na czterech zasadniczych filarach :
– rzetelnej wiedzy na temat sprawdzonej w licznych  badaniach metodologii pracy poznawczo behawioralnej (evidence based practice) 
– propagowaniu osiągnięć tak zwanej trzeciej fali cbt (terapia schematu – ST, terapia akceptacji i zaangażowania – ACT , terapia oparta na uważności – Mindfulness) 
–  budowaniu praktycznych kompetencji w prowadzeniu terapii (380 godzin zajęć ćwiczeniowych i 260 godzin superwizji w programie szkolenia) 
– rozwoju  osobistym  Uczestników szkolenia i umiejętnościach wykorzystania własnego doświadczenia rozwojowego w procesach terapeutycznych. 
Stąd w programie szkolenia obecne są, obok zajęć teoretycznych opartych o najnowsze wyniki badań w dziedzinie cbt,  także liczne warsztaty umiejętności i praktycznych kompetencji terapeutycznych. Program Akademii zawiera także rozłożoną na cały okres szkolenia pracę nad własnym rozwojem prowadzoną w ramach warsztatów i treningów.

Terapia poznawczo behawioralna

Współczesna terapia poznawczo behawioralna jest nurtem zróżnicowanym i bardzo bogatym , Jej pozycję wśród szkół terapeutycznych ugruntowuje zarówno kilkadziesiąt lat tradycji myślenia i doświadczania określonej metodologii pracy terapeutycznej , jak też mądre i zreflektowane otwarcie na nowe prądy w psychoterapii. CBT oferuje  sprawdzone  w licznych badaniach skuteczne metody postępowania terapeutycznego dla większości zaburzeń i problemów psychicznych. W programie Akademii  znalazło się wiec miejsce na prezentację klasycznych podejść  terapeutycznych w leczeniu chorób i zaburzeń psychicznych , które mimo lat nie straciły na atrakcyjności i skuteczności, jak też na przedstawienie najnowszych osiągnięć tego nurtu ( tak zwanej III fali cbt).

Rekrutacja

Zapraszamy do udziału w czteroletnim szkoleniu w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej, którego ukończenie upoważnia do ubiegania się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz certyfikat European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

Rozpoczynamy nabór na nowe szkolenie, które odbędzie się w Lublinie i Warszawie. Planowany początek zajęć:

Warszawa – zima 2023 (edycja V) – rekrutacja rozpoczęta! Start edycji – styczeń 2023.

Lublin – jesień 2022 (edycja IV) – rekrutacja rozpoczęta! Rekrutacja trwa do 20 października.

Kierownik merytoryczny kursu Izabela Stefaniak.

Kierownik programu kursu Wojciech Stefaniak.

NFZ uznaje kwalifikacje psychoterapeutów i superwizorów PTTPB.

ZASADY REKRUTACJI
ZAPISY

Inne kursy i szkolenia w ramach Centrum Terapii Poznawczej z Schematu INTEREGO