Nasz zespół

Zespół wykładowców Akademii Psychoterapii Interego

Wojciech Stefaniak Akademia Interego

Wojciech Stefaniak

Kierownik Programowy Kursu. Superwizor – dydaktyk PTTPiB.

Absolwent wydziału filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz wydziału  psychologii Uniwersytetu SWPS. Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat numer 54, szkolenie ukończone z wyróżnieniem pod kierunkiem Profesora Thomasa Borkovca)

WIĘCEJ
WWW
Izabela Stefaniak Akademia Interego

Izabela Stefaniak

Kierownik Merytoryczny Kursu. Superwizor – dydaktyk PTTPiB.

Doktor nauk medycznych. Specjalista psychiatra osób dorosłych,  certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat nr 39, kurs ukończony pod kierunkiem prof. M. Reineckego), superwizor – dydaktyk PTTPB , certyfikat nr 35. Uczestnik szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty schematu.

WIĘCEJ
WWW
Anna Leszczyńska Kurzawa Akademia Interego

Anna Leszczyńska Kurzawa

Wykładowca. Superwizor – dydaktyk PTTPiB.

Psycholog (Uniwersytet SWPS), certyfikowany psychoterapeuta  poznawczo behawioralny (certyfikat PTTPB nr 172) oraz superwizor -dydaktyk PTTPiB. Posiada także certyfikat Terapeuty Schematu. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz ISST.

WIĘCEJ
WWW
marcin młynarczyk akademia interego

Marcin Młynarczyk

Wykładowca. Superwizor – dydaktyk PTTPiB.

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo behawioralny (nr certyfikatu 190), superwizor-dydaktyk PTTPB (nr certyfikatu 43) oraz terapeuta schematu ISST (nr certyfikatu 890), z obronionym tytułem doktorskim w Katedrze Psychologii Osobowości KUL. Doświadczenie kliniczne zdobywał podczas pracy w poradniach zdrowia psychicznego, zespole leczenia środowiskowego oraz na oddziale dziennym…

WIĘCEJ
WWW
Joanna Giereło Akademia Interego

Joanna Giereło

Wykładowca

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna oraz certyfikowana psychoterapeutka schematu.  Na co dzień pracuje z osobami dorosłymi, młodzieżą, dziećmi oraz ich rodzicami. Doświadczenie zawodowe zdobywała w  min. w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie.

WIĘCEJ
WWW
Dorota Mącik Akademia Interego

Dorota Mącik

Wykładowca

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej KUL. Naukowo zajmuje się wyjaśnianiem związków pomiędzy przekonaniami poznawczymi a jakością funkcjonowania psychospołecznego, autorka licznych publikacji naukowych. Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo behawioralny (certyfikat nr 438) , członek  Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

WIĘCEJ
WWW
Joanna Twardo Kamińska Akademia Interego

Joanna Twardo Kamińska

Wykładowca

Absolwentka Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat nr 445).  Ukończyła studia podyplomowe z Seksuologii Klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Uczestniczyła w kursach doszkalających z zakresu Seksuologii Klinicznej i Sądowej organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

WIĘCEJ
WWW
dorota kamińska psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Dorota Kamińska

Wykładowca

Absolwentka Wydziału Psychologii Klinicznej Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat nr 246 PTTPB). Pracuje jako terapeuta grupowy na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w CZMZ w Żyrardowie. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego. Prowadzi prywatną praktykę. Swoje doświadczeniena zdobywała na Oddziale Leczenia Nerwic w Komorowie …

WIĘCEJ
WWW
marta barabasz psychoterapeuta poznawczo – behawioralny

Marta Barabasz

Wykładowca

Psycholog, certyfikowany  psychoterapeuta poznawczo – behawioralny. Pracuje w nurcie terapii schematu. Pracuje z osobami dorosłymi. Prowadzi terapię indywidualną i terapię par. Ukończyła kierunek Psychologię Międzykulturową w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet SWPS). University of Sussex w Brighton i uczestnictwo w wykładach i zajęciach znanych psychologów z zakresu Psychologii Międzykulturowej i Społecznej.

WIĘCEJ
WWW
Magdalena Krzyżak Akademia Psychoterapii Interego

Magdalena Krzyżak

Wykładowca

Psycholog (Uniwersytet Jagielloński), certyfikowany psychoterapeuta poznawczo behawioralny (certyfikat PTTPB nr 526). Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej. Absolwentka studiów podyplomowych z diagnozy i terapii neuropsychologicznej na UMCS w Lublinie. Zajmuje się psychoterapią dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Pracuje z osobami z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami obsesyjno kompulsyjnymi.

WIĘCEJ
WWW
Marta Górska Akademia Psychoterapii Interego

Marta Górska

Wykładowca

Psycholog zdrowia, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, wykładowca akademicki Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Założycielka podmiotu leczniczego Medycyna Otwarta. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Psychologów Lotniczych PTP. Na co dzień prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie poznawczo-behawioralnym pracując z pacjentami z bólem przewlekłym.

WIĘCEJ
WWW
akademia psychoterapii interego

Małgorzata Łysiak

Wykładowca

Koordynator kursu w Lublinie – Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej KUL. Psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, w trakcie szkolenia z terapii schematów. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Łączy zainteresowania naukowe z pracą psychologa-praktyka zajmując się badaniami na gruncie psychologii osobowości, dialogowości i psychoterapii.

WIĘCEJ
WWW

Iwona Czuma

Wykładowca

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, specjalista psycholog kliniczny/neuropsycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Członek Rady Programowej Łódzkiej Fundacji Psychoterapii. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Instytutu Psychologii  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 2009-2017 adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

WIĘCEJ
WWW

Monika Dragunajtys Sudoł

Wykładowca

Doktor nauk społecznych. Psycholog (absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie), doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, specjalista psycholog kliniczny (zaburzenia psychiczne), psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (certyfikat PTTPB nr 310). Doświadczenie zawodowe (od 2003) zdobywała pracując głównie z osobami dorosłymi zarówno zdrowymi (psychoprofilaktyka)…

WIĘCEJ
WWW
ZASADY REKRUTACJI