Nasz zespół

Zespół wykładowców Akademii Psychoterapii Interego

Wojciech Stefaniak Akademia Interego

Wojciech Stefaniak

Kierownik Programowy Kursu. Superwizor – dydaktyk PTTPiB.

Absolwent wydziału filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz wydziału  psychologii Uniwersytetu SWPS. Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat numer 54, szkolenie ukończone z wyróżnieniem pod kierunkiem Profesora Thomasa Borkovca)

Izabela Stefaniak Akademia Interego

Izabela Stefaniak

Kierownik Merytoryczny Kursu. Superwizor – dydaktyk PTTPiB.

Specjalista psychiatra osób dorosłych,  certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat nr 39, kurs ukończony pod kierunkiem prof. M. Reineckego), superwizor – dydaktyk PTTPB , certyfikat nr 35. Uczestnik szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty schematu.

Anna Leszczyńska Kurzawa Akademia Interego

Anna Leszczyńska Kurzawa

Wykładowca. Superwizor – dydaktyk PTTPiB.

Psycholog (Uniwersytet SWPS), certyfikowany psychoterapeuta  poznawczo behawioralny (certyfikat PTTPB nr 172) oraz superwizor -dydaktyk PTTPiB. Posiada także certyfikat Terapeuty Schematu. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz ISST.

Joanna Giereło Akademia Interego

Joanna Giereło

Wykładowca

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna oraz certyfikowana psychoterapeutka schematu.  Na co dzień pracuje z osobami dorosłymi, młodzieżą, dziećmi oraz ich rodzicami. Doświadczenie zawodowe zdobywała w  min. w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie.

Dorota Mącik Akademia Interego

Dorota Mącik

Wykładowca

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej KUL. Naukowo zajmuje się wyjaśnianiem związków pomiędzy przekonaniami poznawczymi a jakością funkcjonowania psychospołecznego, autorka licznych publikacji naukowych. Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo behawioralny (certyfikat nr 438) , członek  Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Joanna Twardo Kamińska Akademia Interego

Joanna Twardo Kamińska

Wykładowca

Absolwentka Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat nr 445).  Ukończyła studia podyplomowe z Seksuologii Klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Uczestniczyła w kursach doszkalających z zakresu Seksuologii Klinicznej i Sądowej organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

dorota kamińska psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Dorota Kamińska

Wykładowca

Absolwentka Wydziału Psychologii Klinicznej Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat nr 246 PTTPB). Pracuje jako terapeuta grupowy na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w CZMZ w Żyrardowie. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego. Prowadzi prywatną praktykę. Swoje doświadczeniena zdobywała na Oddziale Leczenia Nerwic w Komorowie …

marta barabasz psychoterapeuta poznawczo – behawioralny

Marta Barabasz

Wykładowca

Psycholog, certyfikowany  psychoterapeuta poznawczo – behawioralny. Pracuje w nurcie terapii schematu. Pracuje z osobami dorosłymi. Prowadzi terapię indywidualną i terapię par. Ukończyła kierunek Psychologię Międzykulturową w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet SWPS). University of Sussex w Brighton i uczestnictwo w wykładach i zajęciach znanych psychologów z zakresu Psychologii Międzykulturowej i Społecznej.

Magdalena Krzyżak Akademia Psychoterapii Interego

Magdalena Krzyżak

Wykładowca

Psycholog (Uniwersytet Jagielloński), certyfikowany psychoterapeuta poznawczo behawioralny (certyfikat PTTPB nr 526). Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej. Absolwentka studiów podyplomowych z diagnozy i terapii neuropsychologicznej na UMCS w Lublinie. Zajmuje się psychoterapią dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Pracuje z osobami z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami obsesyjno kompulsyjnymi.

Marta Górska Akademia Psychoterapii Interego

Marta Górska

Wykładowca

Psycholog zdrowia, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, wykładowca akademicki Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Założycielka podmiotu leczniczego Medycyna Otwarta. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Psychologów Lotniczych PTP. Na co dzień prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie poznawczo-behawioralnym pracując z pacjentami z bólem przewlekłym.

akademia psychoterapii interego

Małgorzata Łysiak

Wykładowca

Koordynator kursu w Lublinie – Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej KUL. Psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, w trakcie szkolenia z terapii schematów. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Łączy zainteresowania naukowe z pracą psychologa-praktyka zajmując się badaniami na gruncie psychologii osobowości, dialogowości i psychoterapii.

Iwona Czuma

Wykładowca

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, specjalista psycholog kliniczny/neuropsycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Członek Rady Programowej Łódzkiej Fundacji Psychoterapii. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Instytutu Psychologii  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 2009-2017 adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.