Nasz zespół

Zespół wykładowców Akademii Psychoterapii Interego

Wojciech Stefaniak Akademia Interego

Wojciech Stefaniak

Kierownik Programowy Kursu. Superwizor – dydaktyk PTTPiB.

Absolwent wydziału filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz wydziału  psychologii Uniwersytetu SWPS. Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat numer 54, szkolenie ukończone z wyróżnieniem pod kierunkiem Profesora Thomasa Borkovca)

Izabela Stefaniak Akademia Interego

Izabela Stefaniak

Kierownik Merytoryczny Kursu. Superwizor – dydaktyk PTTPiB.

Doktor nauk medycznych. Specjalista psychiatra osób dorosłych,  certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat nr 39, kurs ukończony pod kierunkiem prof. M. Reineckego), superwizor – dydaktyk PTTPB , certyfikat nr 35. Uczestnik szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty schematu.

Anna Leszczyńska Kurzawa Akademia Interego

Anna Leszczyńska Kurzawa

Wykładowca. Superwizor – dydaktyk PTTPiB.

Psycholog (Uniwersytet SWPS), certyfikowany psychoterapeuta  poznawczo behawioralny (certyfikat PTTPB nr 172) oraz superwizor -dydaktyk PTTPiB. Posiada także certyfikat Terapeuty Schematu. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz ISST.

Aleksandra Augustyn

Wykładowca . Superwizor – dydaktyk PTTPiB

Specjalista psycholog kliniczny, seksuolog, superwizor – dydaktyk PTTPB nr 46. Pracownik Oddziału Dziennego III Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Poradni Leczenia Zaburzeń Snu, a także Poradni Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży w Instytucie Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka. Prowadzi terapię indywidualną, grupową oraz par.

marcin młynarczyk akademia interego

Marcin Młynarczyk

Wykładowca. Superwizor – dydaktyk PTTPiB.

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo behawioralny (nr certyfikatu 190), superwizor-dydaktyk PTTPB (nr certyfikatu 43) oraz terapeuta schematu ISST (nr certyfikatu 890), z obronionym tytułem doktorskim w Katedrze Psychologii Osobowości KUL. Doświadczenie kliniczne zdobywał podczas pracy w poradniach zdrowia psychicznego, zespole leczenia środowiskowego oraz na oddziale dziennym…

Joanna Giereło Akademia Interego

Joanna Giereło

Wykładowca

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna oraz certyfikowana psychoterapeutka schematu.  Na co dzień pracuje z osobami dorosłymi, młodzieżą, dziećmi oraz ich rodzicami. Doświadczenie zawodowe zdobywała w  min. w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie.

Dorota Mącik

Wykładowca

Doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej KUL. Certyfikowana psychoterapeutka poznawczo- behawioralna (certyfikat nr 438), absolwentka szkoleń z zakresu terapii schematu. Członek  Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Zajmuje się wyjaśnianiem związków pomiędzy przekonaniami poznawczymi a jakością funkcjonowania psychospołecznego…

Joanna Twardo Kamińska Akademia Interego

Joanna Twardo Kamińska

Wykładowca

Absolwentka Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat nr 445).  Ukończyła studia podyplomowe z Seksuologii Klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Uczestniczyła w kursach doszkalających z zakresu Seksuologii Klinicznej i Sądowej organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

dorota kamińska psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Dorota Kamińska

Wykładowca

Absolwentka Wydziału Psychologii Klinicznej Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat nr 246 PTTPB). Pracuje jako terapeuta grupowy na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w CZMZ w Żyrardowie. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego. Prowadzi prywatną praktykę. Swoje doświadczeniena zdobywała na Oddziale Leczenia Nerwic w Komorowie …

marta barabasz psychoterapeuta poznawczo – behawioralny

Marta Barabasz

Wykładowca

Psycholog, certyfikowany  psychoterapeuta poznawczo – behawioralny. Pracuje w nurcie terapii schematu. Pracuje z osobami dorosłymi. Prowadzi terapię indywidualną i terapię par. Ukończyła kierunek Psychologię Międzykulturową w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet SWPS). University of Sussex w Brighton i uczestnictwo w wykładach i zajęciach znanych psychologów z zakresu Psychologii Międzykulturowej i Społecznej.

Magdalena Krzyżak Akademia Psychoterapii Interego

Magdalena Krzyżak

Wykładowca

Psycholog (Uniwersytet Jagielloński), certyfikowany psychoterapeuta poznawczo behawioralny (certyfikat PTTPB nr 526). Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej. Absolwentka studiów podyplomowych z diagnozy i terapii neuropsychologicznej na UMCS w Lublinie. Zajmuje się psychoterapią dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Pracuje z osobami z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami obsesyjno kompulsyjnymi.

Marta Górska Akademia Psychoterapii Interego

Marta Górska

Wykładowca

Psycholog zdrowia, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, wykładowca akademicki Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Założycielka podmiotu leczniczego Medycyna Otwarta. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Psychologów Lotniczych PTP. Na co dzień prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie poznawczo-behawioralnym pracując z pacjentami z bólem przewlekłym.

akademia psychoterapii interego

Małgorzata Łysiak

Wykładowca

Psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat nr 820), terapeutka schematów (certyfikat nr 2653), seksuolog. Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej KUL. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Schema Therapy Society (ISST). Łączy zainteresowania naukowe z pracą psychologa-praktyka zajmując się badaniami na gruncie psychologii osobowości, dialogowości i psychoterapii.

Iwona Czuma

Wykładowca

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, specjalista psycholog kliniczny/neuropsycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Członek Rady Programowej Łódzkiej Fundacji Psychoterapii. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Instytutu Psychologii  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 2009-2017 adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Monika Dragunajtys Sudoł

Wykładowca

Doktor nauk społecznych. Psycholog (absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie), doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, specjalista psycholog kliniczny (zaburzenia psychiczne), psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (certyfikat PTTPB nr 310). Doświadczenie zawodowe (od 2003) zdobywała pracując głównie z osobami dorosłymi zarówno zdrowymi (psychoprofilaktyka)…

Małgorzata Chądzyńska

Wykładowca

Dyplom psychologa i doktora nauk humanistycznych  uzyskała na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada specjalizację drugiego stopnia z zakresu psychologii klinicznej człowieka dorosłego oraz certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr 690).  Ukończyła 5-letni kurs psychoterapii prowadzony przez Zakład Terapii Rodzin Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz roczny kurs psychoterapii psychoanalitycznej PTPP.

Małgorzata Fornal-Pawłowska

Wykładowca

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, doktor nauk medycznych, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo – behawioralna, specjalistka w zakresie psychologii klinicznej osób dorosłych. Przez wiele lat pracowała w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, w tamtejszej Poradni Leczenia Zaburzeń Snu oraz na oddziale ogólnopsychiatrycznym. Specjalizuje się w …

Anna Szajkowska

Wykładowca

Psycholożka i certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat nr 834), członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała współpracując z organizacjami pozarządowymi jako psychoterapeutka oraz terapeutka środowiskowa pracując z osobami z zaburzeniami psychicznymi i całościowymi zaburzeniami rozwoju…

Ewa Gross

Wykładowca

Absolwentka psychologii i filologii polskiej, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Obecnie prowadzi gabinet psychoterapii w Ostródzie i w Olsztynie, zajmuje się terapią indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz terapią par w ujęciu poznawczo-behawioralnym. Pracuje też w Poradni Zdrowia Psychicznego w Ostródzie. …

Natalia Żukowska

Wykładowca

Psycholożka i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Ukończyła studia na  Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją psychologia zdrowia. Odbyła 4-letnie szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej, organizowane przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Center. Posiada doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej  …

Anna Zdanowicz

Wykładowca

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo – behawioralna (nr certyfikatu 451) oraz psychotraumatolog. Ukończyła I stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia. W latach 2011 – 2016 pracowała jako psycholog policyjny, nabywając umiejętności w zakresie wczesnej interwencji po stresie traumatycznym.

Agnieszka Łykowska – Tarnowska

Wykładowca

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wydziału psychologii klinicznej Uniwersytetu SWPS oraz Szkoły Psychoterapii Centrum CBT EDU. Jest certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo – behawioralną (certyfikat nr 866). Ukończyła 2-stopniowy kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. . Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej PTTPB), które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

Agata Paszowska-Mikuła

Wykładowca

Absolwentka psychologii oraz filologii angielskiej Uniwersytetu SWPS w Warszawie, studiów podyplomowych z zakresu Seksuologii Klinicznej Uniwersytetu SWPS oraz Szkoły Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU (certyfikat numer 711). Doświadczenie zawodowe zdobywała w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii na Oddziale Młodzieżowym, Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie oraz w niepublicznych placówkach medycznych specjalizując się …

Agnieszki Wojnar- Jadczyszyn

Wykładowca

Psycholog (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat nr 740), terapeuta schematów (certyfikat nr 2698). Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz International Society of Schema Therapy (ISST). Obecnie powadzi prywatną praktykę Gabinet Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Terapii Schematu „eMOCja” w Rzeszowie i współpracuje z Centrum Psychologicznym Dobra Przestrzeń w Warszawie…

Witold Pawliczuk

Wykładowca

Dr n. med. , psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat PTTPB nr 268) i superwizor-dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (certyfikat PTTPB nr 84), specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży. Ukończył studia doktoranckie w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie pracował jako starszy asystent. Wieloletni Wykładowca Szkoły Psychoterapii Centrum CBT.