Nasz zespół

Zespół wykładowców Akademii Psychoterapii Interego

Wojciech Stefaniak Akademia Interego

Wojciech Stefaniak

Kierownik Programowy Kursu. Superwizor – dydaktyk PTTPiB.

Absolwent wydziału filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz wydziału  psychologii Uniwersytetu SWPS. Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat numer 54, szkolenie ukończone z wyróżnieniem pod kierunkiem Profesora Thomasa Borkovca)

WIĘCEJ
WWW
Izabela Stefaniak Akademia Interego

Izabela Stefaniak

Kierownik Merytoryczny Kursu. Superwizor – dydaktyk PTTPiB.

Doktor nauk medycznych. Specjalista psychiatra osób dorosłych,  certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat nr 39, kurs ukończony pod kierunkiem prof. M. Reineckego), superwizor – dydaktyk PTTPB , certyfikat nr 35. Uczestnik szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty schematu.

WIĘCEJ
WWW
Anna Leszczyńska Kurzawa Akademia Interego

Anna Leszczyńska Kurzawa

Wykładowca. Superwizor – dydaktyk PTTPiB.

Psycholog (Uniwersytet SWPS), certyfikowany psychoterapeuta  poznawczo behawioralny (certyfikat PTTPB nr 172) oraz superwizor -dydaktyk PTTPiB. Posiada także certyfikat Terapeuty Schematu. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz ISST.

WIĘCEJ
WWW

Aleksandra Augustyn

Wykładowca . Superwizor – dydaktyk PTTPiB

Specjalista psycholog kliniczny, seksuolog, superwizor – dydaktyk PTTPB nr 46. Pracownik Oddziału Dziennego III Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Poradni Leczenia Zaburzeń Snu, a także Poradni Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży w Instytucie Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka. Prowadzi terapię indywidualną, grupową oraz par.

WIĘCEJ
WWW
marcin młynarczyk akademia interego

Marcin Młynarczyk

Wykładowca. Superwizor – dydaktyk PTTPiB.

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo behawioralny (nr certyfikatu 190), superwizor-dydaktyk PTTPB (nr certyfikatu 43) oraz terapeuta schematu ISST (nr certyfikatu 890), z obronionym tytułem doktorskim w Katedrze Psychologii Osobowości KUL. Doświadczenie kliniczne zdobywał podczas pracy w poradniach zdrowia psychicznego, zespole leczenia środowiskowego oraz na oddziale dziennym…

WIĘCEJ
WWW
Joanna Giereło Akademia Interego

Joanna Giereło

Wykładowca

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna oraz certyfikowana psychoterapeutka schematu.  Na co dzień pracuje z osobami dorosłymi, młodzieżą, dziećmi oraz ich rodzicami. Doświadczenie zawodowe zdobywała w  min. w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie.

WIĘCEJ
WWW

Dorota Mącik

Wykładowca

Doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej KUL. Certyfikowana psychoterapeutka poznawczo- behawioralna (certyfikat nr 438), absolwentka szkoleń z zakresu terapii schematu. Członek  Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Zajmuje się wyjaśnianiem związków pomiędzy przekonaniami poznawczymi a jakością funkcjonowania psychospołecznego…

WIĘCEJ
WWW
Joanna Twardo Kamińska Akademia Interego

Joanna Twardo Kamińska

Wykładowca

Absolwentka Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat nr 445).  Ukończyła studia podyplomowe z Seksuologii Klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Uczestniczyła w kursach doszkalających z zakresu Seksuologii Klinicznej i Sądowej organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

WIĘCEJ
WWW
dorota kamińska psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Dorota Kamińska

Wykładowca

Absolwentka Wydziału Psychologii Klinicznej Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat nr 246 PTTPB). Pracuje jako terapeuta grupowy na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w CZMZ w Żyrardowie. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego. Prowadzi prywatną praktykę. Swoje doświadczeniena zdobywała na Oddziale Leczenia Nerwic w Komorowie …

WIĘCEJ
WWW
marta barabasz psychoterapeuta poznawczo – behawioralny

Marta Barabasz

Wykładowca

Psycholog, certyfikowany  psychoterapeuta poznawczo – behawioralny. Pracuje w nurcie terapii schematu. Pracuje z osobami dorosłymi. Prowadzi terapię indywidualną i terapię par. Ukończyła kierunek Psychologię Międzykulturową w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet SWPS). University of Sussex w Brighton i uczestnictwo w wykładach i zajęciach znanych psychologów z zakresu Psychologii Międzykulturowej i Społecznej.

WIĘCEJ
WWW
Magdalena Krzyżak Akademia Psychoterapii Interego

Magdalena Krzyżak

Wykładowca

Psycholog (Uniwersytet Jagielloński), certyfikowany psychoterapeuta poznawczo behawioralny (certyfikat PTTPB nr 526). Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej. Absolwentka studiów podyplomowych z diagnozy i terapii neuropsychologicznej na UMCS w Lublinie. Zajmuje się psychoterapią dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Pracuje z osobami z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami obsesyjno kompulsyjnymi.

WIĘCEJ
WWW
Marta Górska Akademia Psychoterapii Interego

Marta Górska

Wykładowca

Psycholog zdrowia, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, wykładowca akademicki Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Założycielka podmiotu leczniczego Medycyna Otwarta. Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Psychologów Lotniczych PTP. Na co dzień prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie poznawczo-behawioralnym pracując z pacjentami z bólem przewlekłym.

WIĘCEJ
WWW
akademia psychoterapii interego

Małgorzata Łysiak

Wykładowca

Psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat nr 820), terapeutka schematów (certyfikat nr 2653), seksuolog. Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej KUL. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Schema Therapy Society (ISST). Łączy zainteresowania naukowe z pracą psychologa-praktyka zajmując się badaniami na gruncie psychologii osobowości, dialogowości i psychoterapii.

WIĘCEJ
WWW

Iwona Czuma

Wykładowca

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, specjalista psycholog kliniczny/neuropsycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Członek Rady Programowej Łódzkiej Fundacji Psychoterapii. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Instytutu Psychologii  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 2009-2017 adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

WIĘCEJ
WWW

Monika Dragunajtys Sudoł

Wykładowca

Doktor nauk społecznych. Psycholog (absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie), doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, specjalista psycholog kliniczny (zaburzenia psychiczne), psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (certyfikat PTTPB nr 310). Doświadczenie zawodowe (od 2003) zdobywała pracując głównie z osobami dorosłymi zarówno zdrowymi (psychoprofilaktyka)…

WIĘCEJ
WWW

Małgorzata Chądzyńska

Wykładowca

Dyplom psychologa i doktora nauk humanistycznych  uzyskała na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada specjalizację drugiego stopnia z zakresu psychologii klinicznej człowieka dorosłego oraz certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr 690).  Ukończyła 5-letni kurs psychoterapii prowadzony przez Zakład Terapii Rodzin Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz roczny kurs psychoterapii psychoanalitycznej PTPP.

WIĘCEJ
WWW

Małgorzata Fornal-Pawłowska

Wykładowca

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, doktor nauk medycznych, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo – behawioralna, specjalistka w zakresie psychologii klinicznej osób dorosłych. Przez wiele lat pracowała w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, w tamtejszej Poradni Leczenia Zaburzeń Snu oraz na oddziale ogólnopsychiatrycznym. Specjalizuje się w …

WIĘCEJ
WWW

Anna Szajkowska

Wykładowca

Psycholożka i certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat nr 834), członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała współpracując z organizacjami pozarządowymi jako psychoterapeutka oraz terapeutka środowiskowa pracując z osobami z zaburzeniami psychicznymi i całościowymi zaburzeniami rozwoju…

WIĘCEJ
WWW

Ewa Gross

Wykładowca

Absolwentka psychologii i filologii polskiej, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Obecnie prowadzi gabinet psychoterapii w Ostródzie i w Olsztynie, zajmuje się terapią indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz terapią par w ujęciu poznawczo-behawioralnym. Pracuje też w Poradni Zdrowia Psychicznego w Ostródzie. …

WIĘCEJ
WWW

Natalia Żukowska

Wykładowca

Psycholożka i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Ukończyła studia na  Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją psychologia zdrowia. Odbyła 4-letnie szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej, organizowane przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Center. Posiada doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej  …

WIĘCEJ
WWW

Anna Zdanowicz

Wykładowca

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo – behawioralna (nr certyfikatu 451) oraz psychotraumatolog. Ukończyła I stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia. W latach 2011 – 2016 pracowała jako psycholog policyjny, nabywając umiejętności w zakresie wczesnej interwencji po stresie traumatycznym.

WIĘCEJ
WWW

Agnieszka Łykowska – Tarnowska

Wykładowca

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wydziału psychologii klinicznej Uniwersytetu SWPS oraz Szkoły Psychoterapii Centrum CBT EDU. Jest certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo – behawioralną (certyfikat nr 866). Ukończyła 2-stopniowy kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. . Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej PTTPB), które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

WIĘCEJ
WWW
ZASADY REKRUTACJI