Opłaty

Opłaty za kurs psychoterapii poznawczo behawioralnej w Akademii Psychoterapii INTEREGO.

Warszawa – planowany początek zajęć jesień 2020.

Lublin – planowany początek zajęć jesień 2020.

Koszty poszczególnych lat szkolenia dla kursu rozpoczynającego się w 2020 roku w Warszawie i Lublinie przedstawiają się następująco:

I rok – 8960 zł

II rok – 9250 zł

III rok- 9930 zł

IV rok- 9850 zł

Koszty obejmują wszystkie zajęcia obowiązkowe objęte programem Akademii Psychoterapii INTEREGO, dostęp do materiałów szkoleniowych, kolokwia, zaliczenia poszczególnych lat szkolenia.

Opłaty dodatkowe:

– Składka członkowska w PTTPiB –  100 zł rocznie ( płatna na konto Towarzystwa)

– Egzamin końcowy -1200 zł

– Superwizja indywidualna – 200 zł za godzinne spotkanie

– Opłata rekrutacyjna- 200 zł

– Opłata za poprawę kolokwium – 250 zł

-Opłata za poprawę końcowego  egzaminu teoretycznego ( bez dodatkowego sprawdzania prac) – 300 zł

– Opłata za poprawę końcowego  egzaminu teoretycznego ( z dodatkowym sprawdzaniem prac) – 700 zł

Koszty obejmują wszystkie zajęcia obowiązkowe objęte programem Akademii Psychoterapii INTEREGO, dostęp do materiałów szkoleniowych, kolokwia, zaliczenia poszczególnych lat szkolenia.

Powyższe kwoty są kwotami netto. Ponieważ  interpretacje podatkowe dotyczące zwolnienia szkoleń z podatku VAT nie są ostateczne i mogą ulec zmianie, należy brać pod uwagę możliwość modyfikacji stawki VAT w cenie  zależnie od obowiązujących w danym okresie przepisów podatkowych. W chwili obecnej Akademia korzysta ze zwolnienia z podatku  VAT.