Opłaty

Opłaty za kurs psychoterapii poznawczo behawioralnej w Akademii Psychoterapii INTEREGO.

Warszawa – listopad 2024 (edycja XI) – rekrutacja zakończona.

Lublin – październik 2024 (edycja VII) – rekrutacja zakończona.

Koszty poszczególnych lat szkolenia dla kursu rozpoczynającego się w Warszawie i Lublinie , po uwzględnieniu wskaźnika wzrostu cen towaru i usług ogłoszonego przez GUS za 2023 rok (11,4 %) , przedstawiają się następująco:

I rok – 11 852,00 zł plus VAT

II rok – 12 042,00 zł plus VAT

III rok- 12 731,00 zł plus VAT

IV rok- 12 731,00 zł plus VAT

Koszty obejmują wszystkie zajęcia obowiązkowe objęte programem Akademii Psychoterapii INTEREGO, warsztaty pracy własnej , dostęp do materiałów szkoleniowych, kolokwia, zaliczenia poszczególnych lat szkolenia. Istnieje możliwość wnoszenia opłat w systemie 10 rat w ciągu roku.

Opłaty dodatkowe:

  • Składka członkowska w PTTPiB –  120 zł rocznie ( płatna na konto Towarzystwa)
  • Egzamin końcowy – 3 200,00 zł brutto ( z  VAT)
  • Opłata za poprawę kolokwium – 600,00 zł brutto (z VAT)
  • Opłata za poprawę końcowego  egzaminu teoretycznego ( bez dodatkowego sprawdzania prac) – 750 ,00 brutto (z VAT)
  • Opłata za poprawę końcowego  egzaminu teoretycznego ( z dodatkowym sprawdzaniem prac) – 1 400,00 zł brutto ( z  VAT)