Opłaty

Opłaty za kurs psychoterapii poznawczo behawioralnej w Akademii Psychoterapii INTEREGO.

Warszawa – planowany początek zajęć jesień 2021. – rekrutacja zakończona!

Lublin – planowany początek zajęć jesień 2021.

Warszawa – planowany początek zajęć wiosna 2022.

Koszty poszczególnych lat szkolenia dla kursu rozpoczynającego się w 2021 roku w Warszawie i Lublinie przedstawiają się następująco:

I rok – 8960 zł plus VAT

II rok – 9250 zł plus VAT

III rok- 9930 zł plus VAT

IV rok- 9850 zł plus VAT

Koszty obejmują wszystkie zajęcia obowiązkowe objęte programem Akademii Psychoterapii INTEREGO, dostęp do materiałów szkoleniowych, kolokwia, zaliczenia poszczególnych lat szkolenia.

Koszty poszczególnych lat szkolenia dla kursu rozpoczynającego się w 2022 roku w Warszawie  przedstawiają się następująco:

I rok – 9300 zł plus VAT

II rok – 9450 zł plus VAT

III rok- 9990 zł plus VAT

IV rok- 9990 zł plus VAT

Koszty obejmują wszystkie zajęcia obowiązkowe objęte programem Akademii Psychoterapii INTEREGO, dostęp do materiałów szkoleniowych, kolokwia, zaliczenia poszczególnych lat szkolenia. Istnieje możliwość  wnoszenia opłat w systemie 10 rat w ciągu roku.

Opłaty dodatkowe:

  • Składka członkowska w PTTPiB – 100 zł rocznie ( płatna na konto Towarzystwa)
  • Egzamin końcowy – 1200, 00 złotych plus VAT
  • Opłata za poprawę kolokwium – 250 zł plus VAT
  • Opłata za poprawę końcowego egzaminu teoretycznego ( bez dodatkowego sprawdzania prac) – 300 zł plus VAT
  • Opłata za poprawę końcowego egzaminu teoretycznego ( z dodatkowym sprawdzaniem prac) – 700 zł plus VAT