Opłaty

Opłaty za kurs psychoterapii poznawczo behawioralnej w Akademii Psychoterapii INTEREGO.

Warszawa – luty 2024 (edycja VIII) – rekrutacja trwa do 31.10.2023, początek zajęć luty 2024!

Lublin – styczeń 2024 (edycja VI) – rekrutacja trwa do 30.11.2023. Początek zajęć styczeń 2024!

Koszty poszczególnych lat szkolenia dla kursu rozpoczynającego się w Warszawie i Lublinie przedstawiają się następująco:

I rok – 10639 zł plus VAT

II rok – 10810 zł plus VAT

III rok- 11428 zł plus VAT

IV rok- 11428 zł plus VAT

Koszty obejmują wszystkie zajęcia obowiązkowe objęte programem Akademii Psychoterapii INTEREGO, warsztaty pracy własnej , dostęp do materiałów szkoleniowych, kolokwia, zaliczenia poszczególnych lat szkolenia. Istnieje możliwość wnoszenia opłat w systemie 10 rat w ciągu roku.

Opłaty dodatkowe:

  • Składka członkowska w PTTPiB –  100 zł rocznie ( płatna na konto Towarzystwa)
  • Egzamin końcowy – 2850,00 zł brutto ( z  VAT)
  • Opłata za poprawę kolokwium – 540,00 zł brutto (z VAT)
  • Opłata za poprawę końcowego  egzaminu teoretycznego ( bez dodatkowego sprawdzania prac) – 670 ,00 brutto (z VAT)
  • Opłata za poprawę końcowego  egzaminu teoretycznego ( z dodatkowym sprawdzaniem prac) – 1260,00 zł brutto ( z  VAT)