Opłaty

Opłaty za kurs psychoterapii poznawczo behawioralnej w Akademii Psychoterapii INTEREGO.

Warszawa – początek zajęć wiosna 2022 (zakończenie rekrutacji 15 maja)

Lublin – początek zajęć jesień 2022. Rekrutacja trwa do 20 października.

Koszty poszczególnych lat szkolenia dla kursu rozpoczynającego się w 2022 roku w Warszawie i Lublinie przedstawiają się następująco:

I rok – 9300 zł plus VAT

II rok – 9450 zł plus VAT

III rok- 9990 zł plus VAT

IV rok- 9990 zł plus VAT

Koszty obejmują wszystkie zajęcia obowiązkowe objęte programem Akademii Psychoterapii INTEREGO, dostęp do materiałów szkoleniowych, kolokwia, zaliczenia poszczególnych lat szkolenia. Istnieje możliwość wnoszenia opłat w systemie 10 rat w ciągu roku.

Opłaty dodatkowe:

  • Składka członkowska w PTTPiB – 100 zł rocznie ( płatna na konto Towarzystwa)
  • Egzamin końcowy – 1200, 00 złotych plus VAT
  • Opłata za poprawę kolokwium – 250 zł plus VAT
  • Opłata za poprawę końcowego egzaminu teoretycznego ( bez dodatkowego sprawdzania prac) – 300 zł plus VAT
  • Opłata za poprawę końcowego egzaminu teoretycznego ( z dodatkowym sprawdzaniem prac) – 700 zł plus VAT