Opłaty

Opłaty za kurs psychoterapii poznawczo behawioralnej w Akademii Psychoterapii INTEREGO.

Warszawa – planowany początek zajęć styczeń 2020.

Lublin – planowany początek zajęć grudzień 2019.

Koszty poszczególnych lat szkolenia dla kursu rozpoczynającego się w 2019 roku w Warszawie i Lublinie przedstawiają się następująco:

I rok – 8960 zł

II rok – 9250 zł

III rok- 9930 zł

IV rok- 9850 zł

Koszty obejmują wszystkie zajęcia obowiązkowe objęte programem Akademii Psychoterapii INTEREGO, dostęp do materiałów szkoleniowych, kolokwia, zaliczenia poszczególnych lat szkolenia.

Opłaty dodatkowe:

– Składka członkowska w PTTPiB –  100 zł rocznie ( płatna na konto Towarzystwa)

– Egzamin końcowy -1200 zł

– Superwizja indywidualna – 200 zł za godzinne spotkanie

– Opłata rekrutacyjna- 200 zł

– Opłata za poprawę kolokwium – 250 zł

-Opłata za poprawę końcowego  egzaminu teoretycznego ( bez dodatkowego sprawdzania prac) – 300 zł

– Opłata za poprawę końcowego  egzaminu teoretycznego ( z dodatkowym sprawdzaniem prac) – 700 zł