Opłaty

Opłaty za kurs psychoterapii poznawczo behawioralnej w Akademii Psychoterapii INTEREGO.

Warszawa – planowany początek zajęć jesień 2020.

Lublin – planowany początek zajęć jesień 2020.

Koszty poszczególnych lat szkolenia dla kursu rozpoczynającego się w 2020 roku w Warszawie i Lublinie przedstawiają się następująco:

I rok – 8960 zł plus VAT

II rok – 9250 zł plus VAT

III rok- 9930 zł plus VAT

IV rok- 9850 zł plus VAT

Koszty obejmują wszystkie zajęcia obowiązkowe objęte programem Akademii Psychoterapii INTEREGO, dostęp do materiałów szkoleniowych, kolokwia, zaliczenia poszczególnych lat szkolenia.

Opłaty dodatkowe:

  • Składka członkowska w PTTPiB – 100 zł rocznie ( płatna na konto Towarzystwa)
  • Egzamin końcowy – 1200, 00 złotych plus VAT
  • Opłata za poprawę kolokwium – 250 zł plus VAT
  • Opłata za poprawę końcowego egzaminu teoretycznego ( bez dodatkowego sprawdzania prac) – 300 zł plus VAT
  • Opłata za poprawę końcowego egzaminu teoretycznego ( z dodatkowym sprawdzaniem prac) – 700 zł plus VAT