Warunki kwalifikacji

Warunki kwalifikacji na szkolenie.

Warszawa – listopad 2024 (edycja XI) – rekrutacja trwa do 30.09.2024.

Lublin – październik 2024 (edycja VII) – rekrutacja trwa do 30.06.2024.

1.Kwalifikacja składa się z dwóch etapów.

2.W pierwszym etapie kwalifikacji osoba chcąca uczestniczyć w kursie wysyła wypełniony formularz zgłoszeniowy przez stronę akademia-interego.com.pl a następnie składa następujący komplet dokumentów (pocztą lub osobiście na adres Akademia Psychoterapii Interego ul. Mokotowska 3 lok 6 00-640 Warszawa.

  • Kserokopię dyplomu ukończenia studiów w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pielęgniarstwa, socjologii lub kserokopię prawa wykonywania zawodu lekarza.
  • Życiorys zawodowy
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
  • Oświadczenie, że osoba chcąca uczestniczyć w kursie nie ma w żaden sposób ograniczonych praw wykonywania zawodu, ani nie występują inne przesłanki, które mogłyby mieć wpływ na jej pracę z pacjentami, w tym dziećmi.
  • Po skompletowaniu i sprawdzeniu powyższych dokumentów Akademia informuje  osobę chcącą uczestniczyć w kursie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

3.W drugim etapie kwalifikacji odbywa się rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem merytorycznym lub kierownikiem programowym szkolenia. W jej trakcie osoba chcąca uczestniczyć w kursie.

  • Przedstawia swoją motywację związaną z decyzją zdobywania kwalifikacji do pracy jako psychoterapeuta poznawczo – behawioralny
  • Prezentuje swoją ścieżkę zawodową i kompetencje interpersonalne.
  • Powyższa procedura kwalifikacyjna nie służy weryfikacji wiedzy kandydatów, ale badaniu ich predyspozycji do bycia psychoterapeutą pracującym w nurcie poznawczo – behawioralnym.

4.Osoby, które pozytywnie przeszły rozmowę kwalifikacyjną są o tym informowane w ciągu 7 dni roboczych od daty rozmowy. W takim wypadku są one proszone o dostarczenie do sekretariatu następującego kompletu dokumentów w ciągu 14 dni.

  • Podpisanej umowy szkolenia.
  • Dwóch zdjęć

5.Kwalifikacja na kurs odbywa się w kolejności wpłynięcia kompletu dokumentów. Akademia nie prowadzi rezerwacji miejsc.

6.Osoby, które nie zakwalifikowały się na kurs, ponieważ nie przeszły pozytywnie rozmowy kwalifikacyjnej mogą ubiegać się ponownie o przyjęcie na szkolenie w kolejnej edycji kursu , po  spełnieniu ewentualnych zaleceń związanych z koniecznym przygotowaniem się do takiego szkolenia.